Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

2 listopada 2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór na  stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

 

     I. Określa wymagania  dla kandydata  na w/w stanowisko:

 

   1. Wymagania niezbędne ustawowe tj. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku określone

w art 6 ust.1 i ust 3  ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych:

1) obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4) nieposzlakowana opinia;

5) brak prawomocnego  skazania  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) wykształcenie wyższe

7) staż pracy 3 lata na podobnym stanowisku,

8) prawo jazdy kat. B,

9) znajomość  języka angielskiego co najmniej na poziomie Intermediate,

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

21 października 2021

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – Inspektora Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

,  została wybrana

 Pani Hanna Padlikowska-Leśniak

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

                                                              II   Zastępca Dyrektora  Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Organizator Pomocy Społecznej

Agata Szostak-Jasek

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pracy na zastępstwo (1 etat)

8 października 2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

ogłasza nabór na stanowisko

asystenta rodziny w CUS Myślenice

 

I. Wymagania niezbędne:

 

1)     obywatelstwo polskie

2)     pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3)     wykształcenie zgodne z wymogami dla asystentów rodziny określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 12 ustawy) .

4)     znajomość przepisów w ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z urzędu

6)     dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pracy na zastępstwo (1 etat)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

29 września 2021

DYREKTOR  CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W MYŚLENICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH


I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,
2) minimum 3- letni staż pracy w  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
2)  osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
6) obywatelstwo polskie,
7) nieposzlakowana opinia,
8) znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawie o ochronie danych osobowych oraz zagadnień ekonomii społecznej.

Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Kierownik Działu Organizacyjnego

28 września 2021

  Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego –  został wybrany  Pan  Tadeusz Wawok

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

                                                                   Dyrektor Centrum Usług Społecznych

w Myślenicach

Małgorzata Aleksandrowicz