Czy można ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje za granicą RP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TAK!
W przypadku dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego za granicami Rzeczypospolitej Polskiej, osoba uprawniona składa w Sądzie Okręgowym - jako organie prowadzącym postępowanie egzekucyjne (zamiast komornika sądowego) wniosku o wykonanie wyroku zasądzającego alimenty. Następnie do organu właściwego wierzyciela (CUS Myślenice) składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z informacją właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Pomocne dane kontaktowe: Sąd Okręgowy w Krakowie
                                                             Samodzielna Sekcja ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą
                                                             31-542 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
                                                             tel. 12 6195262