Jesteś tutaj: Start / Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. weszło w życie od 2 października 2020 zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 października 2020 r. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenia wydawane są właśnie tu w CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH na Dzienniku Podawczym.

 

Wnioskowanie do programu Czyste Powietrze

  • Wnioskować może właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego w takim budynku (wg Księgi Wieczystej lub dokumentów notarialnych)
  • Tylko budynki już oddane do użytku
  • Dofinansowanie obejmuje:

          - wymianę źródła ogrzewania (jeśli nie spełnia norm min. 5 klasy)
          - termomodernizację budynku
          - wymianę stolarki okiennej, drzwiowej
          - rekuperację
          - fotowoltaikę (PV)

  • Termin 30 miesięcy na zrealizowanie wnioskowanych inwestycji
  • Dofinansowanie do kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, pelet) tylko w przypadku gdy budynek nie posiada przyłącza gazowego
  • Dofinansowanie do termomodernizacji tylko dla budynków oddanych do użytku przed 2014 r.

1. Załóż folder na komputerze np. Czyste Powietrze
2. www.wfos.krakow.pl (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
3. “portal beneficjenta” (kliknąć na niebieskim pasku w dole strony)
4. “CZYSTE POWIETRZE” (w menu po lewej stronie) konieczna lektura
4.1. wymagana dokumentacja
- zał. nr 1 Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
- zał. nr 2 koszty kwalifikowane dla podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny wnioskowacy do 100 000 zł)
lub
- zał. nr 2a koszty kwalifikowane dla podwyższonego poziomu dofinansowania (średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego do 1400 zł netto (gospod. wieloosobowe),
dochód do 1960 zł netto (gospodarstwa jednoosobowe)
4.2. Jak wnioskować? - instrukcja krok po kroku
4.3. Pytania i odpowiedzi

5. REJESTRACJA osoby fizyczne = konto na portalu beneficjenta (komunikacja z WFOŚiGW)
6. Ściągnij i zapisz w założonym folderze “interaktywny formularz wniosku”
7. Przygotuj dane: właścicieli, nr księgi wieczystej, nr działki, nr rachunku bankowego do przelewu dofinansowania, dochód z PIT za rok poprzedający złożenie wniosku.
8. Wypełniony wniosek prześlij e-mailem podając w nim swój nr telefonu celem na adresy:  
wojciech.blak@myslenice.pl; danuta.nowak@myslenice.pl; dariusz.zborowski@myslenice.pl;
9. Odesłany wniosek należy wydrukować, podpisać (właściciel, współwłaściciel, współmałżonek) i wysłać pocztą (polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do WFOŚiGW ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków lub wysłać elektronicznie poprzez portal www.gov.pl (konieczny ePUAP lub podpis elektroniczny)
10. Zamieść skan podpisanego wniosku po zalogowaniu do portalu beneficjenta poprzez elektroniczny dziennik podawczy

UWAGA!

OD 1 lipca 2021 zostały podwyższone progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wzrósł z 1400 zł do 1564 zł na osobę (o 164 zł), w przypadku gospodarstwa jednoosobowego z 1960 zł do 2189 zł (o 229 zł). Obecnie z podwyższonego dofinansowania skorzystało ok. 30 proc. Beneficjentów. Centrum Usług Społecznych (CUS) wystawiło w 2021 r.. 150 zaświadczeń o dochodach potwierdzających kwalifikację do podwyższonego dofinansowania.    

Więcej informacji na temat wnioskowania można uzyskać wysyłając e-mail na adresy:

dariusz.zborowski@myslenice.pl                           wojciech.blak@myslenice.pl

Artykuły

KOMUNIKAT DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAŚWIADCZENIE DO PROGRAMU „ CZYSTE POWIETRZE”

27 lipca 2021

Od 1 sierpnia br. ustalenie dochodu do zaświadczenia z programu „ Czyste Powietrze” odbywać się będzie na podstawie roku 2020. Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym tj. Dz. U. z 2020 poz. 333), które opublikowane jest  nie później niż do 23 września każdego roku.

Wobec powyższego w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, nastąpi przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla osób, których członkowie gospodarstwa domowego posiadają dochody z gospodarstwa rolnego.