Stypendia Szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stypendia Szkolne na rok szkolny 2021/2022

16 sierpnia 2021

INFORMACJA

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie( kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty  528,00 zł – netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Czytaj więcej o: Stypendia Szkolne na rok szkolny 2021/2022