Wymagane dokumenty - dodatek mieszkaniowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych). Wniosek można odebrać w tutejszym Ośrodku, lub wydrukować ze strony internetowej – musi być potwierdzony przez zarządcę  budynku.
 2.  Deklaracje o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do powyższego rozporządzenia. Deklarację można odebrać w tutejszym Ośrodku, lub wydrukować ze strony internetowej.

 

Do wniosku należy załączyć:

 • przydział lokalu mieszkaniowego lub umowa najmu lub akt własności mieszkania, domu jednorodzinnego, zaświadczenie o wielkości domu i wyposażeniu lub złożyć stosowne oświadczenie – do pobrania ze strony Ośrodka,
 • aneks czynszowy, w przypadku domu jednorodzinnego rachunki za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • jeśli osoba będzie starała się o ryczałt z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego – faktura za prąd,
 • w przypadku konieczności zwiększenia powierzchni normatywnej o 15 m2 orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Do deklaracji należy załączyć:

 • osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – druk do pobrania ze strony Ośrodka,
 • osoby bezrobotne - własnoręczne oświadczenie, z czego utrzymywały się w wymaganym okresie trzech miesięcy i w jakiej wysokości osiągnęły dochody z prac dorywczych,
 • emeryci, renciści - aktualna decyzja z zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub odcinki emerytury lub renty z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • osoby pobierające alimenty - wyrok sądu,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, płatnej praktyce lub pobieraniu stypendium,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej złożyć stosowne oświadczenie.

 

Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach muszą udokumentować wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego.