Myślenicka Karta Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KARTA SENIOR +

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. Myślenicka Karta Seniora wydawana będzie w Centrum Usług Społecznych , ul. Słowackiego 82 w Myślenicach - na  Dzienniku Podawczym.

Myślenicka Karta Seniora jest wydawana na wniosek zainteresowanego. Warunkiem wydania ww. Karty jest ukończenie 65 lat i zameldowanie na terenie Gminy Myślenice.

W decyzji o wydaniu Karty nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Karta zostanie wydana po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie Senior, który jest jej właścicielem. Karta ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, Senior składa oświadczenie o tym fakcie. Seniorowi, którego Karta uległa zagubieniu lub zniszczeniu przysługuje prawo do złożenia wniosku o wydanie duplikatu utraconej karty.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat. Ma stymulować aktywizację społeczną emerytów dzięki zorganizowanemu systemowi ulg na towary i usługi, oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

Więcej informacji pod nr telefonu 12 272 19 98 lub 790551715.