POWR Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia wyjazdowego

2 września 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia wyjazdowego dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

 

 

Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia wyjazdowego

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

23 sierpnia 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia wyjazdowego dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Usługa obejmuje:

  1. Nocleg ze śniadaniem w ramach szkolenia dla 50 osób
  2. Dwa posiłki na szkoleniu wyjazdowym
  3. Przerwa kawowa na szkoleniu wyjazdowym

 

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
  2. Terminy realizacji usługi 16 -17 IX 2021r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU – Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia wyjazdowego dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

23 sierpnia 2021

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

PROTOKÓŁ Z WYBORU – Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia wyjazdowego dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa indywidualnej terapii sensorycznej SI

18 sierpnia 2021

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Usługa indywidualnej terapii sensorycznej SI – mieszkańców Gminy Myślenice

 

Wybrana została oferta Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. Z o.o.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY – Indywidualna rehabilitacja wodna

16 sierpnia 2021

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU – Indywidualna rehabilitacja wodna

Wybrana została oferta: Pietrzyk Grzegorz.Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.