Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pracy na zastępstwo (1 etat)

8 października 2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

ogłasza nabór na stanowisko

asystenta rodziny w CUS Myślenice

 

I. Wymagania niezbędne:

 

1)     obywatelstwo polskie

2)     pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3)     wykształcenie zgodne z wymogami dla asystentów rodziny określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 12 ustawy) .

4)     znajomość przepisów w ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z urzędu

6)     dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pracy na zastępstwo (1 etat)

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

5 października 2021

Opis przedmiotu usługi

Indywidualna rehabilitacja wodna dla–3 dzieci, w wymiarze maksymalnie90 godzin (terapia 2x w tygodniu). Zakres usługi:ćwiczenia mające na celu reedukację funkcjonalną kończyny górnej, zmniejszenie napięcia w okolicy splotu ramiennego, korekta kompensacyjnych wzorców ruchowych.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi - wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

5 października 2021

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla  1 dziecka, w wymiarze 20 godzin.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcęw odległości maksymalnie 20 kilometrów od gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  3. Godzina wsparcia wynosi 30 minut.
Czytaj więcej o: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

29 września 2021

DYREKTOR  CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W MYŚLENICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH


I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,
2) minimum 3- letni staż pracy w  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
2)  osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
6) obywatelstwo polskie,
7) nieposzlakowana opinia,
8) znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawie o ochronie danych osobowych oraz zagadnień ekonomii społecznej.

Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Kierownik Działu Organizacyjnego

28 września 2021

  Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjnego –  został wybrany  Pan  Tadeusz Wawok

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

                                                                   Dyrektor Centrum Usług Społecznych

w Myślenicach

Małgorzata Aleksandrowicz

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Kierownik Działu Organizacyjnego