Bez barier na rynku pracy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2021

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie informuje o realizowanym projekcie aktywizacji zawodowej pt. Bez barier na rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I  SZUKASZ PRACY, STAŻU LUB SZKOLENIA zgłoś się do projektu: „Bez barier na rynku pracy”

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego spełniające poniższe kryteria:osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (w stopniu lekkim tylko z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby bez orzeczenia na podstawie zaświadczenia lekarza; osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (62 miejsca); osoby pracujące, które chcą zwiększyć poziom lub jakość zatrudnienia (10 miejsc).Oferujemy:diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD; wsparcie psychologiczne; doradztwo zawodowe; pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe; staże zawodowe; zwrot kosztów dojazdu; zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Rekrutacja trwa:Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 515 555 146 lub w biurze projektu:

30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 6 (w Pensjonacie U Pana Cogito), http://www.rodziny.info.