Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

2 listopada 2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór na  stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

 

     I. Określa wymagania  dla kandydata  na w/w stanowisko:

 

   1. Wymagania niezbędne ustawowe tj. konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku określone

w art 6 ust.1 i ust 3  ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych:

1) obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

4) nieposzlakowana opinia;

5) brak prawomocnego  skazania  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) wykształcenie wyższe

7) staż pracy 3 lata na podobnym stanowisku,

8) prawo jazdy kat. B,

9) znajomość  języka angielskiego co najmniej na poziomie Intermediate,

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju Centrum Usług Społecznych - praca na zastępstwo

Bez barier na rynku pracy.

26 października 2021

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie informuje o realizowanym projekcie aktywizacji zawodowej pt. Bez barier na rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej o: Bez barier na rynku pracy.

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

21 października 2021

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – Inspektora Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

,  została wybrana

 Pani Hanna Padlikowska-Leśniak

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

                                                              II   Zastępca Dyrektora  Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Organizator Pomocy Społecznej

Agata Szostak-Jasek

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - wsparcie w formie hipoterapii

13 października 2021

1.       Przedmiot zamówienia:

Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla  1 dziecka, w wymiarze 20 godzin.

Informacje dodatkowe:

  1.     Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę w odległości maksymalnie 20 kilometrów od gminy Myślenice.
  2.     Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  3.     Godzina wsparcia wynosi 30 minut.
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - wsparcie w formie hipoterapii

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Indywidualna rehabilitacja wodna

13 października 2021

1.       Przedmiot zamówienia:

Indywidualna rehabilitacja wodna dla–3 dzieci, w wymiarze maksymalnie90 godzin (terapia 2x w tygodniu). Zakres usługi: ćwiczenia mające na celu reedukację funkcjonalną kończyny górnej, zmniejszenie napięcia w okolicy splotu ramiennego, korekta kompensacyjnych wzorców ruchowych.

Informacje dodatkowe:

  1.     Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi - wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
  2.     Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  3.     Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Indywidualna rehabilitacja wodna